Tijdens de schoolvakanties zijn alle peuterspeelgroepen gesloten. Tijdens officiële feestdagen zijn ook de BSO en kinderdagverblijf  gesloten
( deze zijn schuingedrukt) 


VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019

Start Nieuwe Schooljaar: maandag 20 augustus  2018

Studiedag             nog nader te bepalen

Herfstvakantie  
15-10-2018  t/m   19-10-2018

Kerstvakantie    24-12-2018 t/m   04-01-2019

Voorjaarsvakantie  04-03-2019 t/m 08-03-2019

Meivakantie       22-04-2019 t/m 03-05-2019

2e Paasdag ( 22 april) en Koningsdag 27 april vallen in de meivakantie 

Hemelvaart       30-05-2019

2e Pinksterdag  10-06-2019  maandag

Zomervakantie   08-07-2019  t/m  16-08-2019