Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken kan iets mis gaan.
Dit kan leiden tot ontevredenheid en soms in klachten. 
Het is goed te weten dat, en welke, klachtenprocedure
Stichting Peuterspeelzalen Muzerij hanteert.

Bij onvrede kunt u contact zoeken met de direct betrokken leidster(s). Dikwijls is er sprake
van een misverstand en kan de betreffende leidster u naar tevredenheid uitleg geven.
Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst.
Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich ook richten
tot de eerstvolgende verantwoordelijke van onze organisatie;
Chantal Gulickx, directeur Muzerij.
Of Gerard Miltenburg, voorzitter college van bestuur van Nuwelijn en Muzerij.

klik hier voor inzage klachtenverslag 2015 


Hoe werkt de klachtenprocedure?
* Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft.
Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.

*Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of antwoord leidt, richt u dan tot de directie.
Leg de klacht voor en vraag haar hierover een besluit te nemen.
Chantal Gulickx, Stichting Peuterspeelzalen Muzerij, Postbus 84, 5120 AB Rijen
tel. 06 430 047 56 directie@muzerij.nl
Gerard Miltenburg, voorzitter college van bestuur, Postbus 152, 5120 AD Rijen
tel. 0161 232154 bestuur@muzerij.nl
*Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke partij of u bent niet tevreden met de beslissing
die de directie heeft genomen, richt u zich dan tot de SKK.
(Stichting Klachtencommissie Kinderopvang)
Ambtelijk secretariaat Postbus 398, 3740 AJ Baarn,  tel. 0900 040 00 34

Informatie folder van SKK kunt u vinden in de hal bij elke peuterspeelzaal.


klik hier voor het volledige klachtenreglement