Peuterspeelgroep De Vlinder

is gehuisvest in KBS St Jozef
Tuinstraat15
5121 EG Rijen
tel.nr. 0161 722100
          06 25546384
devlinder@muzerij.nl

PSG De Vlinder werkt samen met KBS
St. Jozef 

LRKP-nummer: 112881403

Openingstijden:
maandag: 08.30 -11.30 uur
dinsdag:    08.30 - 11.30 uur / 12.30 - 15.00
woensdag: 08.30 - 11.30 uur
donderdag 08.30 - 12.00 uur 
vrijdag:       08.30 - 11.30 uur 

Bekijk het promotiefilmpje van De Vlinder / St Jozef
https://www.youtube.com/watch?v=Impn6Wf9IvU

Doel en opzet:
Peuterspeelgroep De Vlinder biedt peuters de gelegenheid om onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes te spelen. Ons doel daarbij is uw peuter spelenderwijs in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. Zoals bijvoorbeeld: de sociale ontwikkeling ( het spelen en omgaan met anderen kinderen), de motorische ontwikkeling ( kleien, verven, kralen rijgen, insteek mozaïek, plakken en buiten spelen), de taalontwikkeling (liedjes zingen, interactief voorlezen), de cognitieve ontwikkeling ( puzzelen, tellen, spelletjes doen).
We leren de peuter spelenderwijs structuur aan door : met elkaar het speelgoed op  te ruimen, het toiletritueel, het blijven zitten tijdens het eten en drinken, het luisteren naar elkaar en naar de pedagogisch medewerker.

De eerste stap:
We maken  een afspraak met u om samen met uw peuter langs te komen voor de eerste kennismaking.Tijdens dit welkomstgesprek  horen we graag van u, wat voor ons belangrijk is om te weten over uw kindje. 
U krijgt uitleg over de werkwijze van peuterspeelgroep De Vlinder en we nemen met u allerlei praktische zaken door.
Elke peuter die voor het eerst op peuterspeelgroep De Vlinder komt en elke ouder die zijn kindje voor het eerst in een nieuwe omgeving achterlaat heeft tijd nodig om te wennen. In het begin kan dit voor u en uw peuter best moeilijk zijn. Daarom mag u als u dat wilt de eerste speelochtend van uw kindje blijven, zodat u kunt zien hoe het er aan toe gaat. U ziet hoe kinderen spelen en hoe de pedagogisch medewerkers werken en  omgaan met de peuters. Als u wil kunt u dan ook vragen stellen.
Belangrijk voor ons is dat zowel uw peuter als u zich prettig voelt  op de peuterspeelgroep
Als we als ouders en als pedagogisch medewerkers een goed contact hebben kunnen we er samen zorg voor  dragen dat uw peuter een heerlijke tijd beleeft op de peuterspeelgroep.

Verloop van de speelochtend/middag:
Uw peuter komt 2 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal in zijn of haar vaste groep. Na afscheid te hebben genomen van de ouder/verzorger, gaat de peuter vrij spelen. Bijvoorbeeld  met de poppen, auto’s, blokken, keukentje, duplo. Hij of zij kan ook rustig aan tafel een puzzel maken of een kleurplaat kleuren. Spelen met ander materiaal wat op tafel ligt, kan ook!
Terwijl de peuters lekker spelen, kan één van de pedagogisch medewerkers met een klein groepje gaan plakken of verven. Regelmatig wordt er interactief voorgelezen in een klein groepje. We maken gebruik van het VVE-programma Uk en Puk met diverse thema's, waarbij de pop Puk een belangrijke rol vervult. Vaste onderdelen van een speelochtend zijn: het gezamenlijk opruimen van het speelgoed, het toiletritueel, fruit  eten en ranja drinken. Daarna zingen we nog liedjes of lezen we een boekje voor. Als het weer het toelaat, spelen we ook graag buiten. De ochtend wordt steeds afgesloten met hetzelfde versje, waarna de peuters worden opgehaald door hun ouders of verzorgers.

Verjaardagen en andere activiteiten:
De ( 3e en 4e ) verjaardag van uw peuter vieren we graag feestelijk in de kring tijdens het eerste half uur van de ochtend. U bent hierbij van harte welkom!  Uiteraard mag uw peuter trakteren, maar het zou fijn zijn als u de traktatie KLEIN houdt. Als een kindje 4 jaar wordt, besteden we ook aandacht aan het afscheid van de peuterspeelgroep. 
Voor de verjaardag van papa en mama maken we samen met uw peuter een cadeautje.

 
Zindelijkheid:
Mogelijk is uw peuter nog niet zindelijk als hij of zij op de peuterspeelgroep  komt spelen. Wij vinden het prettig als u wilt zorgen voor een rugzakje met extra luiers (geen luierbroekjes) en een setje kleding. Wilt u zowel het rugzakje als de jas van uw peuter voorzien zijn of haar naam.


Samenwerking  met KBS St Jozef:
In elk schooljaar hebben we samen met de basisschool een aantal thema’s op elkaar afgestemd. met daarin contactmomenten met groep 1-2 van de basisschool.
Ook zijn er gelegenheden vanuit KBS St. Jozef waar wij als peuterspeelzaal bij aan mogen schuiven. Hier maken we veel gebruik van. 

We zien dat de peuters en kleuters daar erg van genieten, soms zitten er ook broertjes, zusjes of vriendjes  in groep 1-2. Het zijn maar korte momentjes, maar uw peuter kan toch al eens veilig met de pedagogisch medewerker snuffelen aan groep 1-2 en aan het gevoel van de grote basisschool.

Tot slot:
Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden naar peuterspeelgroep De Vlinder
U en uw peuter zijn van harte welkom om sfeer te proeven en een kijkje te komen nemen op onze peuterspeelgroep. We willen graag genoeg tijd en aandacht hebben om u te woord  te kunnen staan, daarom is  het prettig als u  van tevoren even contact met ons opneemt   Dit kan via telefoonnummer: 06 25546384 of via mail vlindertje@muzerij.nl

klik hier voor het inspectierapport 
klik hier voor het certificaat geschillencommissie 

  • vlnr Claudia, Anja, Magalie, Ina, Desiree.

  • fotografie Cor de Cock, Gilze