VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie.
VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse  en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is er  voor peuters van 2  tot 4 jaar. Peuterspeelgroep van Stichting Muzerij  bieden in alle groepen voorschoolse educatie aan.
VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. De programma’s richten zich op de brede ontwikkeling van het jonge kind. De volgende ontwikkelingsgebieden krijgen aandacht in de VVE: Lees hierover ook  meer in de zorgstructuur. Klik hier voor de zorgstructuur, en hier voor het peutervolgsysteem KIJK

Spraak/Taalontwikkeling.                                         
Sociale-emotionele ontwikkeling.  Het omgaan met zichzelf en het omgaan met anderen en ervaren hoe het eigen gedrag van invloed kan zijn op de relatie met anderen.                       Spelontwikkeling.                                                        
Cognitieve ontwikkeling: begrip, het leren puzzelen, combineren en sorteren.                         
Beginnende gecijferdheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.                  
Beginnende geletterdheid: het betrokken zijn bij allerlei activiteiten waarbij gesproken en geschreven taal een rol spelen.                                                          
Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek en de tekenontwikkeling.                               
Het stimuleren van  zelfredzaamheid, zelfstandigheid.

Binnen stichting Muzerij werken we  in alle groepen met het voorschools educatief programma UK & PUK en Taallijn.
Met UK & PUK wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Alle pedagogisch medewerkers werkzaam binnen Stichting Muzerij, zijn gecertificeerd.

UK en PUK.
UK & PUK is een VVE programma met activiteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar, in alle  groepen. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagdeelritme . Spelen is ontdekken, spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in UK & PUK. PUK leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

De organisatie van UK & PUK is flexibel en compact.  Het programma bestaat uit thema’s met daarin diverse en  afwisselende activiteiten. De kinderen worden begeleidt  in een grote groep, in kleine groepjes of individueel. De activiteiten worden verspreid over diverse weken, ouders krijgen hiervan bericht vanuit de locatie.

Vooral kleine groepen
UK & PUK werkt veel met kleine groepsactiviteiten. En dat is een bewuste keuze. leren is een proces dat kinderen pas onder de knie krijgen in interactie met elkaar. Die interactie is in een kleine groep makkelijker dan in een grote groep. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met het werken in kleine groepen.

Actieve rol pedagogisch medewerkers
De UK & PUK methode gebruikt  ook vooral dagelijkse routines (zoals samen  drinken  of buiten spelen) als vertrekpunt voor speelse activiteiten. Daarmee worden dagelijkse routines omgebogen tot leersituaties. Om dit te realiseren vraagt UK & PUK een actieve rol van de pedagogisch medewerker. Alleen dan kun je bij de activiteiten kansen grijpen en creëren.

PUK
Handpop Puk is hét speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft nieuwe schoenen, of is verkouden. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie peuters zich veilig voelen. Puk is het vriendje in de groep om kinderen bij een activiteit te betrekken.