Peuterspeelgroep Harlekijn

is onderdeel van locatie Harlekijn en is gevestigd in Kindontmoetingscentrum De Brakken. Op deze locatie vindt u naast de peuterspeelgroep ook buitenschoolse opvang en kinderopvang. Informatie hierover vindt u elders op deze site.

Burgemeester Sweensplein 7
5121 EM  RIJEN
Telefoon 06-45038702
harlekijn@muzerij.nl
LRKP-nummer: 299538023

Openingstijden
Ma-O/Do-O:  09.00-12.00 uur
Ma-M/Wo-O: 13.15-15.45  en 08.30-12.00 uur
Di-O/Vr-O : 09.00-12.00  en  09.00-12.00 uur
Di-M/Do-M (3+ groep): 13.15-16.15 uur 

Bekijk het promotiefilmpje van Harlekijn/ de Brakken 
https://www.youtube.com/watch?v=6DKjAdgkHKA

Doel en opzet:
Peuterspeelgroep Harlekijn biedt peuters de gelegenheid om onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenootjes te spelen.
Het doel daarbij is uw peuter spelenderwijs in zijn of haar ontwikkeling te stimuleren. We gebruiken daarbij Uk en Puk. Uk en Puk stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Al deze ontwikkelingsgebieden worden d.m.v. observatie methode "KIJK"in beeld gebracht, zodat de ontwikkeling van uw peuter stapsgewijs te volgen is.
De peuter wordt spelenderwijs structuur aangeleerd door gezamenlijk het speelgoed op te ruimen, het toiletritueel en te blijven zitten tijdens het eten en drinken.

De eerste stap:
De eerste kennismaking met de peuterspeelgroep vindt samen met u als ouder plaats. Er wordt ruim tijd vrijgemaakt om samen met u allerlei praktische zaken door te nemen. Elke peuter die nieuw op de peuterspeelgroep komt, heeft tijd nodig om te wennen en de pedagogisch medewerkers besteden hier extra zorg aan.
De peuter zal vertrouwen moeten krijgen in de nieuwe situatie en een stukje geborgenheid en veiligheid moeten ervaren, zodat hij/zij echt fijn kan spelen.
We zijn er ons van bewust dat uw peuter een paar uur onder uw vleugels vandaan is en vertrouwen moet krijgen in ons als pedagogisch medewerkers. Dat kan in het begin best moeilijk zijn. Goed overleg tussen u en ons is hiervoor erg belangrijk. Wij willen daar altijd tijd voor vrij maken.

Verloop van de speelochtend/middag:
Uw peuter komt 2 dagdelen per week naar de peuterspeelgroep in zijn of haar vaste groep. Na afscheid te hebben genomen van de ouder/verzorger of oppas gaat de peuter vrij spelen, in bijv. de poppenhoek, bouwhoek of gaat een puzzel maken of een kleurplaat kleuren.
Terwijl de peuters lekker spelen kan één van de pedagogisch medewerkers met een klein groepje gaan plakken of verven. Ook wordt deze tijd benut om activiteiten van Uk en Puk in een klein groepje uit te voeren. 
Vaste onderdelen van een speelochtend/middag zijn het gezamenlijk opruimen van het speelgoed, het toiletritueel, fruit eten/ranja drinken en liedjes zingen. De ochtend of middag wordt steeds afgesloten met hetzelfde liedje of versje waarna de peuters worden opgehaald door hun ouders/verzorgers (of oppas).

Verjaardagen en andere activiteiten:
De verjaardag van uw peuter vieren we in een feestelijke kring. Dit doen we het laatste uur van de speelochtend/middag en u bent daarbij van harte welkom om dit mee te komen vieren. Er mag getrakteerd worden, ons verzoek is wel om de traktatie KLEIN te houden.
Voor bijzondere gebeurtenissen in uw gezin (zoals verjaardagen van papa, mama, geboorte van broertje of zusje) kan altijd een aardigheidje gemaakt worden.
Uiteraard besteden we ook tijd aan het afscheid nemen van peuters die naar de basisschool gaan. Als ouder wordt u daar natuurlijk ook bij betrokken.
We hebben een Sinterklaas- en Kerstviering met de peuters.Daarnaast is er ook aandacht voor Carnaval, Pasen, Moederdag en Vaderdag.
Soms vragen we medewerking van ouders, bijv. bij het schoonmaken/repareren van speelgoed, het samenstellen van de nieuwsbrief. Ook willen we u soms door middel van een activiteit thuis, betrekken bij een thema.

Zindelijkheid:
Waarschijnlijk is uw peuter nog niet zindelijk als hij/zij naar de peuterspeelgroep komt. Wij vinden het prettig als u dan wilt zorgen voor een extra luiers (geen luierbroekjes) en een setje kleding.
Wilt u deze dan in een rugzakje doen en de rugzak voorzien van de naam van uw peuter.

Tot slot:
U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen! We laten graag onze peuterspeelgroep en werkwijze aan u zien.

klik hier voor het inspectierapport 
klik hier voor certificaat geschillencommissie 

  • harlekijn1

  • harlekijn2

  • harlekijn3

  • harlekijn4