Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken kan iets mis gaan.
Dit kan leiden tot ontevredenheid en soms in klachten. 
Het is goed te weten welke klachtenprocedure Stichting Muzerij hanteert.

Bij onvrede kunt u contact zoeken met de direct betrokken pedagogisch medewerker. Meestal is er sprake van een misverstand en kan de betreffende pedagogisch medewerker u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst.
Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich ook richten tot de eerstvolgende verantwoordelijke van onze organisatie;
Chantal Gulickx, directeur Stichting Muzerij of Niels Brans, directeur/bestuurder van Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij.

klik hier voor inzage van het recente  klachtenverslag  


Hoe werkt de klachtenprocedure?
* Neem contact op met degene die met de klacht te maken heeft.
Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.

*Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of antwoord leidt, richt u dan tot de locatieleider of tot de directie.
Leg de klacht schriftelijk voor en vraag haar hierover een besluit te nemen.

Chantal Gulickx, directeur Stichting Muzerij 
directie@muzerij.nl en tel. 06 43004834 

Niels Brans, directeur/bestuurder Stichting Nuwelijn en Stichting Muzerij.
N.Brans@nuwelijn.nl

*Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke partij of u bent niet tevreden met de beslissing
die de directie heeft genomen, richt u zich dan tot de geschillencommissie.

link naar geschillencommissie 

klik hier voor de volledige klachtenprocedure