Kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage

KINDEROPVANGTOESLAG (KOT-tarief)


Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. U betaalt aan ons de ouderbijdrage en een deel daarvan ontvangt u via de kinderopvangtoeslag terug (beiden als voorschot op de komende maand en mits u de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd).
Al onze locaties zijn geregistreerd en hebben dus een LRK-nummer wat u nodig heeft om deze kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Deze kinderopvangtoeslag dient u z.s.m. na definitieve plaatsing van uw kind aan te vragen bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl/toeslagen (hiervoor heeft u uw DigiD nodig). Dit kan tot 3 maanden nadat de opvang is gestart.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is o.a. afhankelijk van uw jaarinkomen en dat van uw eventuele partner, het soort opvang van uw kind, het aantal uren dat uw kind naar de opvang gaat en het uurtarief van de opvangorganisatie. Verandert hier iets in? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op de hoogte van uw toeslag. Check uw gegevens daarom regelmatig en geef wijzigingen direct door. Zo ontvangt u waar u recht op heeft. Niet te veel en niet te weinig.
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u dient te voldoen voor het verkrijgen van deze kinderopvangtoeslag. Één daarvan is dat u én uw partner werken of een opleiding of traject naar werk volgen. Voor overige voorwaarden, vragen, tips en informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/toeslagen). Daarnaast ontvangt u in onze welkomstmap documentatie m.b.t. de kinderopvangtoeslag.

 

GEMEENTETARIEF (GT-tarief)

Bij de peuterspeelgroepen hanteren wij naast het kinderopvangtoeslagtarief (KOT) tevens het gemeentetarief (GT). Anders dan bij een kinderdagverblijf en BSO is het bij een peuterspeelgroep niet vanzelfsprekend dat beide ouders werkzaam zijn.
Wanneer een van beide ouders of beide ouders niet werken hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag. In dat geval betaalt u het gemeentetarief. Op basis van uw gezamenlijk jaarinkomen wordt bepaald in welke inkomensgroep u wordt ingedeeld. Zie de betreffende inkomenstabel op de achterzijde van dit document.
De hoogte van het jaarinkomen dient te worden aangetoond middels het aanleveren van een inkomensverklaring, welke met DigiD via de website van de belastingdienst is te downloaden. U kunt dit doen door in de witte zoekbalk op www.belastingdienst.nl, "inkomensverklaring" in te toetsen en vervolgens de stappen te volgen. Ook is het mogelijk deze inkomensverklaring telefonisch (0800-0543) op te vragen zodat zij de betreffende verklaring per post kunnen verzenden. Daarnaast bevestigt u, middels het invullen en ondertekenen van een verklaring, dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

 

 

Inkomenstabel gemeentetarief 2024 vanaf april

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin

Ouderbijdrage peuterwerk 2024

 

 

 

Inkomensgroepen

van

tot

netto kosten

 

 

per uur

per maand

1.

lager dan

€ 22.346,00

€ 0,41

€ 10,93

2.

€ 22.347,00

€ 34.357,00

€ 0,52

€ 13,87

3.

€ 34.358,00

€ 47.278,00

€ 1,11

€ 29,60

4.

€ 47.279,00

€ 64.305,00

€ 1,73

€ 46,13

5.

€ 64.306,00

€ 92.433,00

€ 3,01

€ 80,27

6.

€ 92.434,00

€ 128.088,00

€ 5,12

€ 136,53

7.

€ 128.089,00

en hoger

€ 6,80

€ 181,33

 

LET OP:
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in persoonsgegevens en gegevens die van invloed kunnen zijn op het juiste en de hoogte van het tarief. Deze wijzigingen dient u binnen 1 maand aan stichting Muzerij en, indien van toepassing, de Belastingdienst te hebben doorgegeven.
 
Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag bepaalt de Belastingdienst. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0800-0543.

 

Rekentool Belastingdienst
Klik hier om een proefberekening te maken.

De gegevens (uurtarief, aantal uren, LRK(P)-nummer) voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag vindt u op onze plaatsingsovereenkomst. Het betreffende LRK(P)-nummer staat linksonder op het contract en op deze website bij de desbetreffende locatie.

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier