MuzerijStichting  Muzerij heeft zes locaties binnen de gemeente Gilze-Rijen, waarvan één locatie met dreumesclub, één locatie met kinderopvang, peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang, en 4 locaties met enkel peuterspeelgroepen.De 6 locaties zijn allen gehuisvest in scholen van Stichting Nuwelijn. Beide stichtingen zijn lokaal verankerd en bieden enkel opvang, begeleiding en onderwijs in de gemeente Gilze en Rijen. 

Bekijk het promotiefilmpje van Muzerij/Nuwelijn 
https://www.youtube.com/watch?v=C5yNJAF3avI

De kinderopvang, peuterspeelgroepen, buitenschoolse opvang en het bestuurskantoor van stichting Muzerij volgen het advies van het RIVM om triage toe te passen i.v.m. het coronavirus. We vragen u om dit formulier in te vullen voor bezoek aan een van onze locaties.Formulier deur-beleid

*De gegevens worden na vier weken vernietigd.
*Bron: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers

Kinderopvang tijdens Corona afspraken binnen de gemeente Gilze-Rijen 

Tijdens de sluiting vanwege Covid-19 is er speciaal voor de kinderen en hun ouders die bij Muzerij zitten, een website met thuisaanbod gelanceerd. Daarop staan allerlei activiteiten, tips en filmpjes die je kunt doen met je kindje. klik hier voor MUZERIJ / ANDERS

De naam Muzerij is een afgeleide van de namen van de vier dorpskernen die deel uitmaken van deze gemeente. Muze betekent tevens 'bron van inspiratie'. Kinderen zijn onze bron van inspiratie.

Muzerij is in december 2003 opgericht, voortkomend uit het samenwerkingsverband tussen de peuterspeelzalen, met als doel het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Gilze-Rijen te professionaliseren.

De volgende locaties maken onderdeel uit van Muzerij: 
Pinkeltje in basisschool St. Anna te Molenschot
Hummeldonk in basisschool de Drie Musketiers in  Hulten
Pinokkio naast basisschool de Bolster in Gilze (gehuisvest in de Schakel) 
Harlekijn als onderdeel van kindontmoetingscentrum de Brakken te Rijen 
't Peuterbos in basisschool de Burgemeester van Mierloschool (BVM) te Rijen
De Vlinder in basisschool St. Jozef te Rijen

Missie van de stichting: het creëren van optimale ontwikkelingskansen door het aanbieden van peuterspeelgroepen voor alle peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. Zoveel mogelijk in hetb ritme van thuis, veilig en vertrouwd de wereld ontdekken binnen de kinderdagverblijfgroep, en ontspannen opvang en vrijtijdbesteding na school binnen een buitenschoolse opvang.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de peuterspeelgroepen (klik hier voor meer informatie) Dit is bedoeld voor peuters die een extra stimulans in hun ontwikkeling nodig hebben. 


Klik voor dienstenaanbod vanaf augustus 2020
en klik voor flyer 'Plaatsing onder kinderopvangtoeslag'