BSO in Rijen

Onder stichting Muzerij vallen 2 BSO voorzieningen.

BSO Harlekijn
Is onderdeel van locatie Harlekijn en gevestigd in kindontmoetingscentrum de Brakken 
Burgemeester Sweensplein 7
5121 EM  RIJEN
Tel: 06-13099213
Email: bso.harlekijn@muzerij.nl

BSO de Vlinder 
Is onderdeel van locatie de Vlinder en zal worden gevestigd in KBS St. Jozef. Vooralsnog worden de kinderen opgevangen bij BSO Harlekijn gevestigd in de Brakken. 

Tuinstraat 15
5121 EG RIJEN
Tel. 06-83424188
Email: bso.devlinder@muzerij.nl 

Informatie en aanvraag BSO vanaf 11 mei BSO Harlekijn: 
Welkom

Buitenschoolse opvang Harlekijn heeft op dit moment 2 stamgroepen. De ontvangstruimte is gesitueerd in een multifunctionele ruimte in kindontmoetingscentrum de Brakken. De kinderen starten in een vaste stamgroep.
1 stamgroep bestaat uit maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar (groep 4 t/m 8) en de andere groep heeft maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3). Inmiddels zijn we bezig om een derde stamgroep te starten, dit wordt een verticale groep (groep1 t/m 8). Hier worden maximaal 22 kinderen geplaatst. 

BSO de Vlinder 
Welkom

Op dit moment zijn we bezig om BSO de Vlinder op te starten in KBS St. Jozef. Om de kinderen al welkom te heten, worden ze vanaf 1 augustus (tijdelijk) opgevangen op BSO Harlekijn. Ondertussen gaan we zorgen dat BSO de Vlinder verbouwd wordt tot een geweldige BSO.
Na de verbouwing zal BSO de Vlinder bestaan uit 2 stamgroepen. 


Klik voor het dienstenaanbod vanaf augustus 2020 voor BSO Harlekijn en voor BSO de Vlinder
 

Inschrijfformulier BSO Harlekijn
inschrijfformulier BSO de Vlinder 

Indien ouders een andere opvangwens hebben dan gebruikelijk (bijv. opvang op BSO Harlekijn vanuit een andere school, dan basisschool de Brakken) en dit, vanwege de groepsgrootte en wettelijke norm binnen BSO Harlekijn te realiseren is, kan deze opvang plaatsvinden. In dit geval wordt door de ouders geregeld, dat de kinderen van en naar school gebracht/gehaald worden. Dit wordt met de ouders besproken.
Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde stamgroep geplaatst worden. 

De leergroepen van de  basisscholen zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gelijktijdig uit. De kinderen van groep 1 en 2 worden door een vaste pedagogisch medewerker opgehaald uit de klas en naar de BSO begeleidt. De andere kinderen komen zelfstandig naar de BSO (Brakken) of naar een vast verzamelpunt binnen de school (St. Jozef).
Op vrijdag zijn de groepen op verschillende tijden klaar met school. Zij worden op deze verschillende tijden opgehaald of ze sluiten later zelf aan bij de BSO. 

Tijdelijk nemen we alle BSO-kinderen van KBS St. Jozef lopend mee uit school naar BSO Harlekijn.

Bij de BSO  start de middag gezellig aan tafel, er wordt samen iets gegeten en gedronken en er is tijd voor een praatje. Daarna kunnen de kinderen lekker gaan spelen.
De kinderen zijn niet gebonden aan hun stamgroep. Zij kunnen overal spelen in de daarvoor bestemde ruimtes en, in overleg met de pedagogisch medewerker, ook op de buitenspeelplaats.
We hebben de beschikking over een atelier voor creatieve uitspattingen, een chillruimte om je lekker even terug te trekken, een gymzaal om je uit te leven met hutten bouwen en apenkooien, een keuken om samen te kokkerellen, een theaterzaal voor grove bouwactiviteiten en toneelspel en de peuterspeelgroep zodat de kleintjes ook apart kunnen spelen in de poppenhoek bv. 

Het activiteitenaanbod:
De pedagogisch medewerkers van de BSO zorgen voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leeftijden. Na het fruitmoment wordt de kinderen gevraagd wat ze willen doen en er wordt verteld welke activiteit wordt aangeboden. Kinderen zijn vrij om te kiezen wat ze willen doen. Niets moet en alles kan (binnen de gestelde regels). In ieder geval is er altijd de gelegenheid om buiten te spelen.
De kinderen mogen ook meedenken over activiteiten en doen zo vaak spontane activiteiten, die onze medewerkers dan weer verder uitbreiden of zorgen dat het haalbaar is. 

Ook tijdens de vakanties staat meestal een bepaald thema centraal. In de vakanties organiseren we wat grotere activiteiten. Bijvoorbeeld een uitstapje naar de kinderboerderij, naar de speeltuin of een speurtocht in de omgeving. Maar ook op de locatie zelf worden er dan activiteiten gedaan die wat meer tijd in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan koekjes bakken of een spelletjesparcours. We betrekken de kinderen er zoveel mogelijk bij door ze zelf activiteiten te laten verzinnen.

Bij de BSO is het belangrijk dat de kinderen worden gewaardeerd voor hun ‘niet schoolprestaties’. De PM-er benadert het kind positief. Meedoen aan activiteiten is prima, niet meedoen mag ook. Onze medewerkers zijn enthousiast en stralen dit uit naar de kinderen.

Groepsregels:
Waarom? Daarom! Onze groepsregels, 
Waar mensen zijn, zijn regels. Zowel in de “grote-mensen wereld” als in de kinderwereld. Regels die moeten om het moeten vinden wij stom.
Daarom maken we aan het begin van het schooljaar, samen met de kinderen, de regels en vertellen we erbij waarom iets wel of niet mag. Onze Waarom? Daarom! Regels. 
Als je snapt waarom iets gebeurd, is het veel makkelijker om je eraan te houden en om elkaar daarin te helpen. 


Klik hier voor de site van kindontmoetingscentrum de Brakken

Klik hier voor de website KBS St. Jozef 
 
Klik hier voor informatie en aanvraag kinderopvangtoeslag

Rekentool Belastingdienst

Klik hier voor het inspectierapport BSO Harlekijn

Klik hier voor het inspectierapport BSO de Vlinder 

  • teamharlekijn2019

  • bsoruimte1

  • bsoruimte2

  • bsoruimte3