De directeur van Muzerij heeft een nauwe samenwerking met de directeuren van de Nuwelijnscholen en is onderdeel van het directeurenberaad van Muzerij en Nuwelijn. De directeuren van de opvang en de scholen zijn integraal (school)leider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor opvang of onderwijs, personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering op de opvanglocatie/school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Adjucten, locatieleiders en het bestuurskantoor ondersteunen hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling en beleidsvoorbereiding vindt plaats in het directeurenberaad. 

De directie van de scholen en de opvang bestaat uit de volgende directeur:

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier