Visie en missie 

 

                                                                       "Samen leren, Samen doen"

Onze gezamenlijke ambities

Missie van de stichting: het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar.

Zoveel mogelijk in het ritme van thuis, veilig en vertrouwd de wereld ontdekken binnen de kinderdagverblijfgroep, spelend leren en voorbereiden op de basisschool binnen de peuterspeelgroep en ontspan en vrijetijdsbesteding na een schooldag binnen de buitenschoolse opvang.

Stichting Muzerij werkt nauw samen met stichting Nuwelijn (basisonderwijs) en heeft een gezamenlijk bestuur. Stichting Muzerij en Stichting Nuwelijn streven binnen hun locaties naar een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van nul tot dertien jaar. We willen graag leren van elkaars ervaringen en die van vergelijkbare organisaties in Nederland.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) binnen de peuterspeelgroepen. Zie voor meer informatie over VVE en onze zorgstructuur onder het kopje inhoudelijke informatie op de homepage. 

 

  

 

 1. ELKE DAG EEN STUKJE BETER!
     We willen het beste uit onze kinderen halen. Dat willen we ook uit onszelf.

     Onze medewerkers willen elke dag een stukje beter worden en daarmee de kwaliteit van ons aanbod steeds verder versterken.
     We gaan graag met elkaar en bij onze organisaties betrokken mensen in gesprek over onze de wijze waarop we onze ambities willen realiseren en hoe we dat laten zien.

2. GEVARIEERD EN HOOGWAARDIG AANBOD!
    Bij ons valt er wat te kiezen.

    Iedere school en kinderopvanglocatie heeft een duidelijk eigen onderwijskundig en pedagogisch profiel.
    Met ons uitstekende VVE-aanbod zijn we er bijvoorbeeld voor kinderen met
 taalachterstanden.
    Tegelijkertijd kun je bij ons ook terecht als je meerbegaafd bent of graag onderzoekjes doet.

3. ÉÉN EN ÉÉN IS DRIE!
    Wij maken binnen onze Stichtingen gebruik van de kwaliteiten van onze medewerkers.

    We werken samen binnen de scholen, tussen de scholen en tussen de kinderopvang en scholen.

4. WE NEMEN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID!
    We willen ervoor blijven gaan de kleine scholen en kinderopvanglocaties in stand te houden.
    Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor blijvend onderwijs en opvang in de kleine kernen.

    Ook handhaven we het 'oude' peuterspeelzaalwerk, waarmee we oog blijven hebben voor kinderen die vaak net iets extra's nodig hebben.
    Om dit te kunnen blijven doen zoeken
 we de samenwerking met de gemeente en ouders.

 

 

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier

Onze locaties:

Onze scholen: