Dienstenaanbod

 
Aanbod en kosten 

Voor tarieven en informatie verwijzen wij u naar onderstaande bijlage met daarin ons dienstenaanbod en tarieven.

De betaling van de ouderbijdrage gaat per automatische incasso naar IBAN nummer: NL09 RABO 0170 284 654. Door het bevestigen/ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst gaat u akkoord met de Algemene -en Leveringsvoorwaarden en geeft u de stichting een machtiging om elke maand de verschuldigde ouderbijdrage middels een automatische incasso af te schrijven. Zodra een automatisch incasso niet kan worden verwerkt (bijv. door een blokkade of onvoldoende saldo) ontvangt de ouder een betalingsherinnering en wordt hij/zij verzocht het openstaande bedrag handmatig aan ons over te maken.

Bij het niet voldoen van de facturen zullen we handelen zoals omschreven in onze Algemene Voorwaarden

 

 

 Peuterspeelgroep

Anders dan bij een kinderdagverblijf en BSO is het bij een peuterspeelgroep niet vanzelfsprekend dat beide ouders werkzaam zijn. Dit betekent dat ouders, financieel gezien, in 2 groepen worden verdeeld. In grote lijnen komt het erop neer dat wanneer beide ouders werkzaam zijn, zij recht op kinderopvangtoeslag en aan ons een vast bedrag (KOT-tarief) per maand betalen. Hiervan ontvangen zij dus maandelijks, mits de kinderopvangtoeslag is aangevraagd, een deel terug via de belastingdienst.
Als een van beide of beide ouders niet werken hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag en komen zij op het gemeentetarief (GT-tarief).

Aanvullende informatie over dit onderwerp kunt u lezen op onze site bij kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage.

 

 

Lage inkomens

Als het voor u financieel lastig is om uw kind deel te laten nemen aan de peuterspeelgroep, dan kan de gemeente hierin misschien iets voor u betekenen in de vorm van Bijzondere Bijstand. U kunt hiervoor terecht op de site van de gemeente www.gilzerijen.nl of bij onze administratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier