PVT

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat uit medewerkers die door middel van verkiezingen zijn gekozen.

De PVT overlegt regelmatig met de directie en het bestuur. Alle belangrijke kwesties die spelen binnen stichting Muzerij kunnen in dit overleg worden besproken. De PVT heeft instemmingsrecht over werktijden en arbeidsomstandigheden. De PVT heeft tevens adviesrecht bij organisatiewijzigingen zoals een reorganisatie of een verhuizing.
De PVT is vergelijkbaar met een (G)MR zoals bij het onderwijs, maar heeft wettelijk gezien minder bevoegdheden.

Gedurende het schooljaar, ongeveer elk kwartaal, vergadert de PVT met het bestuur op het bestuurskantoor.

 

De PVT van stichting Muzerij bestaat uit de volgende leden:

Maria Sikkema(voorzitter), Karin ten Velde, Bo Looijkens, Judith Denissen en Anniek Soomers

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier