GGD inspectie

Alle locaties van stichting Muzerij voldoen aan de beleidsregels 'kwaliteit kinderopvang en peutergroepen' en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het kader van deze kwaliteitsregels worden alle locaties jaarlijks gecontroleerd door de toezichthouder (GGD inspecteur).

In de Wet kinderopvang staat dat een houder van een kindcentrum verantwoorde kinderopvang dient aan te bieden. Dit betekent, opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
De toezichthouder kijkt, toetst en beoordeelt: draagt de kinderopvang bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind? Hoe is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd? En hoe is het gesteld met de binnen- en buitenruimtes? Bij overtredingen adviseert de toezichthouder de gemeente al dan niet in te grijpen.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier staat per kinderopvanglocatie een samenvatting van de inspectieresultaten. De inspectierapporten zijn tevens onderaan de pagina's van de locaties op deze website te vinden.  

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl 

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier