Oudercommisie

Stichting Muzerij hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid. We vinden het belangrijk dat ouders mee kunnen denken en de mogelijkheid hebben te adviseren. Vanaf 2016 is er bij de locaties van Muzerij een lokale oudercommissie actief. 

Een lokale oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de geplaatste kinderen per locatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van desbetreffende locatie. De belangrijkste taak van de lokale oudercommissie is om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de locatieleider/directie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De taken en verantwoordelijkheden van de lokale oudercommissie zijn vastgelegd in een algemeen reglement en het huishoudelijk reglement.
De lokale oudercommissie komt ongeveer 3 tot 4  keer per schooljaar bij elkaar voor een overleg. Bij deze bijeenkomsten is de locatieleider van de desbetreffende locatie aanwezig. De taak van de locatieleider is die van toehoorder en adviseur. De locatieleider is geen lid van de oudercommissie.

Daarnaast is er een klankbordgroep oudercommissies ingericht waarin met de verschillende oudercommissies de overkoepelende zaken worden besproken. 
De klankbordgroep oudercommissie komt 1 tot 2 keer per jaar bij elkaar, maar waar nodig vaker. In de klankbordgroep oudercommissie neemt van elke lokale oudercommissie één afgevaardigde deel. De klankbordgroep oudercommissie wordt hoofdzakelijk betrokken bij overkoepelende zaken van de stichting zoals beleidsveranderingen, kwaliteit etc. Hierbij is de directeur van stichting Muzerij de voorzitter. 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs/ouderbijdragen, eventuele aanpassingen van openingstijden, eventuele herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders/verzorgers, hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie, maar zijn zeker ook betrokken bij activiteiten zoals het organiseren van bijvoorbeeld Sint- en kerstfeest of andere vieringen, ouderavonden, een sponsorloop, of andere activiteiten. Elke oudercommissie kiest ten minste een voorzitter en een secretaris. 

De oudercommissie:

 • overlegt met de locatieleider of directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie of het bestuur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij de locatie, voorbeeld door ouderavonden of activiteiten voor kinderen mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

 

Stichting Muzerij is altijd op zoek naar ouders die:

 • mee willen denken en praten 
 • de kwaliteit van de diensten van stichting Muzerij positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in een oudercommissie
 • hun deskundigheid in willen zetten voor de locatie
 • ongeveer 3 tot 4 keer per schooljaar bereid zijn tijd vrij te maken voor het lokale oudercommissie-overleg (in de avonduren)
 • minimaal 2 jaar lid van de oudercommissie willen zijn

NOOT: op dit moment (maart 2022) is er geen oudercommissie actief op de locatie 't Peuterbos. wij blijven ons best doen een oudercommissie samen te stellen. Indien nodig maken we op deze locatie gebruik van alternatieve ouderraadpleging via mail of telefonische spreekuren. 

Bent u enthousiast en zou u in de oudercommissie willen van uw locatie? Laat het de locatieleiding en/of oudercommissie weten of mail rechtstreeks naar de oudercommissie. De mailadressen van de verschillende locaties staan hieronder vermeld.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier