Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden

Voor overeenkomsten met stichting Muzerij zijn de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang van toepassing (2017).
Als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden heeft Muzerij Leveringsvoorwaarden opgesteld. In deze leveringsvoorwaarden staan de afwijkingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op stichting Muzerij. 

De Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden zijn op de website hieronder terug te vinden . Voor ingeschreven kinderen zijn deze door ouders in te zien binnen hun ouderlogin en app van KOVnet. 

Bezoekadres en postadres:
Stichting Muzerij
Schoolstraat 5
5124 RM Molenschot
0161-722104

IBAN nummer: NL09 RABO 0170284654
KVK: Brabant: 18072649

Voor locatie adressen: Klik hier